Odbor za obranu

Izvješće Odbora za obranu o Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji koalicijskih snaga „INHERENT RESOLVE“

Odbor za obranu Hrvatskoga sabora, na 39. sjednici održanoj 24. studenoga 2023. godine, raspravljao je o Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji koalicijskih snaga „INHERENT RESOLVE“, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 16. studenoga 2023. godine.   

Uz Prijedlog odluke, Vlada Republike Hrvatske dostavila je i Odluku o davanju prethodne suglasnosti Predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske.  
Odbor je na temelju članka 71. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao o Prijedlogu predmetne odluke, kao matično radno tijelo. Odbor je, sukladno članku 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora proveo objedinjenu raspravu o Prijedlogu odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj, Prijedlogu odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u Mađarskoj, 
Prijedlogu odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u Republici Bugarskoj, Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru „NATO MISIJI U IRAKU“, Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „SEA GUARDIAN“ u Sredozemlju, Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji koalicijskih snaga „INHERENT RESOLVE“, Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije „EUNAVFOR - ATALANTA“, Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije „EUNAVFOR MED IRINI“, Prijedlogu odluke o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a, Prijedlogu odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država članica NATO-a i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranih u okviru Novog modela snaga NATO-a u 2024. godini. 

Potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane je u uvodnom obrazloženju naveo da je operacija „INHERENT RESOLVE“ intervencija Koalicijskih snaga pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država protiv tzv. Islamske Države s ciljem eliminacije terorističke skupine ISIS i prijetnje koju predstavlja u Iraku i regiji, u Europi i široj međunarodnoj zajednici. Koalicijske snage provele su obuku, opremile i mentorirale oko 240 000 pripadnika svih segmenata vojnog i sigurnosnog sektora u Iraku. 
Republika Hrvatska jedna je od 80 članica Globalne koalicije protiv ISIS-a kojoj se pridružila u rujnu 2014. Sudjelovanje u operaciji Hrvatska je započela u rujnu 2017. upućivanjem jednog časnika u Zapovjedništvo operacije u Kuvajtu.

Prijedlogom Odluke predlaže se sudjelovanje do tri pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Koalicijskih snaga „INHERENT RESOLVE“ pod vodstvom Sjedinjenih Američkih država, u Zapovjedništvo operacije u Kuvajtu i Iraku u 2024. godini, uz mogućnost rotacije.

Za provedbu Odluke osigurana su financijska sredstva na razdjelu Ministarstva obrane u Državnom proračunu za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025.

U raspravi je većina članova Odbora ocijenila da se Republika Hrvatska kontinuiranim sudjelovanjem u međunarodnim misijama, operacijama i aktivnostima potvrđuje kao pouzdan, ozbiljan i odgovoran partner NATO-a i EU-a čija je članica te da se stručnost, obučenost i vještine pripadnika OS RH sukladno NATO standardima stalno ocjenjuje najvišim ocjenama i pohvalama. Pored toga je istaknuto kako su sve zadaće profesionalno i stručno izvršene, a da Hrvatska treba uložiti još više napora i sredstava u svrhu jačanja HV, te projekte opremanja i modernizacije OS RH. Dokaz da postoji odlučnost podizanja materijalnih i financijskih prava vidljiv je u Prijedlogu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu na razdjelu Ministarstva obrane za koji su planirana sredstva u iznosu od 1,169 milijardi eura što je povećanje za više od 10% u odnosu na tekuću godinu .  
S druge strane izražena je dvojba člana Odbora zbog povećanja broja pripadnika OS RH koji će kao potpora saveznicima sudjelovati u međunarodnim misijama. S tim u svezi je istaknuto da se Hrvatska zbog međunarodnog angažmana pripadnika OS RH ne smije naći u situaciji nedovoljnog broja ljudstva koje može biti aktivirano u slučaju krizne situacije u zemlji te da Ministarstvo obrane ima dužnost dati konkretne prijedloge za kadrovsko obnavljanje Hrvatske vojske. U tom pogledu ministar je naveo, da je od maksimalnog broja pripadnika OS RH  (600 pripadnika OS) koji mogu biti upućeni u misije, njih 403 trenutno raspoređeno u okviru 11 misija, te da uvijek postoji mogućnost povlačenja dijela pripadnika OS sukladno propisanoj proceduri.

U raspravi je prevladala ocjena kako Republika Hrvatska svojim sudjelovanjem u međunarodnim misijama, operacijama i aktivnostima potvrđuje da je ozbiljan i postojan partner i saveznik, a takva vojna diplomacija nemjerljivo doprinosi rastu ugleda i položaju Republike Hrvatske u međunarodnoj zajednici. Nadalje, je istaknuta važnost komponente sigurnosti vojnika i njihove dobre opremljenosti prilikom upućivanja u međunarodne misije, što do sada nije uvijek bio slučaj.   

Zaključno je ocijenjeno da je sudjelovanje u međunarodnim misijama, operacijama i aktivnostima izuzetno važno za osposobljavanje pripadnika OS, da se na taj način ne umanjuje borbena spremnost HV već suprotno tome, da se pridonosi jačanju borbene sposobnosti, podiže ugled OS RH i Republike Hrvatske u svijetu te osnažuje povezanost između članica Saveza. 
        
Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno (sa 9 glasova „za“), odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese

1)    ODLUKU SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI KOALICIJSKIH SNAGA „INHERENT RESOLVE“

2)    Na temelju članka 247. stavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za obranu predlaže Hrvatskome saboru da se o točkama dnevnog reda Prijedlogu odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj, Prijedlogu odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u Mađarskoj, Prijedlogu odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u Republici Bugarskoj, Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru „NATO MISIJI U IRAKU“, Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „SEA GUARDIAN“ u Sredozemlju, Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji koalicijskih snaga „INHERENT RESOLVE“, Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije „EUNAVFOR - ATALANTA“, Prijedlogu odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije „EUNAVFOR MED IRINI“, Prijedlogu odluke o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a, Prijedlogu odluke o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država članica NATO-a i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranih u okviru Novog modela snaga NATO-a u 2024. godini, provede objedinjena rasprava. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Franko Vidović, predsjednik Odbora, a u slučaju njegove eventualne odsutnosti ili spriječenosti, za izvjestitelja se određuje Ante Deur, potpredsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Franko Vidović