Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Izvješće Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu o Prijedlogu zakona o elektroničkim komunikacijama, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 286

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  Hrvatskog sabora na 19. sjednici održanoj 14. lipnja 2022. godine, raspravio je Prijedlog zakona o elektroničkim komunikacijama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 286, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 3. lipnja 2022. godine.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, na temelju Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predmetni prijedlog kao zainteresirano radno tijelo. 
U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je iznio da se ovim Zakonom, polazeći od načela slobodnog pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga bez posebnog odobrenja, uređuje cjelokupni proces od ulaska operatora elektroničkih komunikacija na tržište, postavljanja i gradnje elektroničkih komunikacijskih mreža, sigurnosti mreža, pa sve do međusobnih odnosa operatora te odnosa između operatora i korisnika. Pritom treba naglasiti da se prvi put zakonom uređuju rad i obveze operatora koji do sada nisu bili predmet regulacije, a to su operatori „brojevno neovisnih interpersonalnih komunikacijskih usluga“, čime se postiže veća razina zaštite krajnjih korisnika te ravnopravnost između tradicionalnih operatora, koji svoje usluge temelje na pristupu vlastitoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, i operatora koji usluge pružaju putem interneta. Također se želi postići, a proizlaze iz Direktive (EU) 2018/1972, odnosi se na poticanje ulaganja i daljnji razvoj povezivosti i uspostave elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina te stvaranje preduvjeta za uvođenje i razvoj 5G mreža, jačanje tržišnog natjecanja i ujednačavanje korisničkih prava na području cijele Europske unije.

U raspravi članova Odbora istaknuto je pitanje odredbi koji se odnose na uređivanje odredbi o pravu puta i visini naknade za pravo puta. Posebno je naglašeno dobrim da je predlagatelj doradio veći dio odredbe na koje je Odbor na tematskoj sjednici iznio prijedloge i komentare. 

Nakon provedene rasprave Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu  jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese  Zakon o elektroničkim komunikacijama.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je Miro Totgergeli, potpredsjednik Odbora. 
                
POTPREDSJEDNIK ODBORA 

Miro Totgergeli