Odbor za turizam

Izvješće Odbora za turizam o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 912 - predlagatelj: zastupnik Božo Petrov (ispravak)

Odbor za turizam Hrvatskoga sabora raspravio je na 18. (elektroničkoj) sjednici održanoj 6. travnja 2020. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Božo Petrov, zastupnik u Hrvatskom saboru aktom od 3. travnja 2020. Odbor za turizam raspravio je navedeni akt na temelju članka 77. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

Navedenim Prijedlogom zakona, u uvjetima posebnih okolnosti vezanih uz epidemiju korona virusa COVID-19, predlaže se oslobođenje od plaćanja članarine u turističkim zajednicama. Također se predlaže, u uvjetima posebnih okolnosti, stavljanje izvan snage prekršajnih odredbi Zakona o članarinama u turističkim zajednicama.

Cilj Prijedloga zakona jest da se u navedenim okolnostima na efikasan i brz način može djelovati i pomoći u prevladavanju problema nelikvidnosti onim obveznicima plaćanja članarine u turističkim zajednicama čija je poslovna aktivnost smanjena ili onemogućena usljed epidemije korona virusa. 

Bez rasprave, nakon provedenog elektroničkog glasanja (6 glasova „za“, 5 „protiv“ i 1 „suzdržan“)

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA 

nije dobio potrebnu većinu. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio prof.dr.sc. Branka Grčića, predsjednika Odbora, odnosno u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednika Odbora Maria Habeka.


                                                                      PREDSJEDNIK ODBORA
                                                                prof.dr.sc.Branko Grčić, v.r.