10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. LIPNJA 2019. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA TE IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 98/2013, prvo čitanje, P.Z.E. br. 63 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: