10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA PREDLOŽI HRVATSKOM SABORU ZAKON O POREZU NA NETO BOGATSTVO - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović

Datum ulaska u proceduru: