10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RASPRAVI O COVID PUTOVNICAMA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: