11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROGLAŠENJU ZASTUPNIKA CRNOGORSKOG PARLAMENTA KOJI SU GLASALI ZA REZOLUCIJU O GENOCIDU U LOGORIMA JASENOVAC, DACHAU I MAUTHAUSEN, PERSONOM "NON GRATA" - NEPOŽELJNIM U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

Datum ulaska u proceduru: