10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POTREBI STAVLJANJA U FUNKCIJU BANKE HRANE - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: