10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OMOGUĆAVANJU UPISA ISTOSPOLNIH RODITELJA U RODNI LIST DJETETA - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!

Datum ulaska u proceduru: