10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA IZRADI NACIONALNI KURIKULUM, KURIKULUM NASTAVNIH PREDMETA, NASTAVNI PLAN I PROGRAM KOJIMA SE U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE UVODI SPOLNI ODGOJ - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: