9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZMJENI POMORSKOG ZAKONIKA ("Narodne novine", broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19 - predlagatelj: Klub zastupnika Nezavisne liste mladih

Datum ulaska u proceduru: