10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA ANDRIJU MIKULIĆA RAZRIJEŠI DUŽNOSTI GLAVNOG DRŽAVNOG INSPEKTORA - predlagateljica: zastupnica Karolina Vidović Krišto

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: