11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU - predlagatelj: Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
27.06.2024.

Amandmani

AMANDMANI_Odbor_financije_drzavni_proracun_PO_POVJERENSTVO_FISKALNA_POLITIKA.pdf