10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA - predlagatelj: Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora

Datum ulaska u proceduru: