10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
22.02.2024.