10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU "NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD DJECOM" - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport

Datum ulaska u proceduru:
Datum povlačenja iz procedure: