9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelji: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

Datum ulaska u proceduru: