11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

POSLOVNIK O NAČINU RADA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA - predlagatelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Datum ulaska u proceduru: