10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2023. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: