10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADA DRUGIH STRANAKA INICIJATIVE ZA SPREMNOST I PREVENCIJU U KATASTROFAMA ZA JUGOISTOČNU EUROPU O ARANŽMANIMA ZEMLJE DOMAĆINA ZA TAJNIŠTVO INICIJATIVE ZA SPREMNOST I PREVENCIJU U KATASTROFAMA ZA JUGOISTOČNU EUROPU, drugo čitanje, P. Z. br. 23 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: