10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O MEĐUNARODNOJ ORGANIZACIJI ZA SREDSTVA POMORSKE NAVIGACIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 608 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
09.02.2024.

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: