9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 15. RUJNA 2018. DO 15. SRPNJA 2019. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

Datum ulaska u proceduru: