11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA REPUBLIKE HRVATSKE U 2019. I 2020. GODINI, s oznakom tajnosti „VRLO TAJNO“ - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru: