11. saziv Hrvatskoga sabora (16.05.2024.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UNAPRJEĐENJE KVALITETE VODE TE DOSTUPNOST VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U REPUBLICI HRVATSKOJ - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru:
Datum izglasavanja:
12.07.2024.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 25. lipnja 2024.
Izvješće je prihvaćeno na 2. sjednici, 12. srpnja 2024. (jednoglasno, 132 glasa "za").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: