10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru: