10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANO ZA ZAŠTITU POTROŠAČA OD IZRAVNOG UTJECAJA RASTUĆIH CIJENA ENERGENATA NA TRŽIŠTIMA EUROPSKE UNIJE - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: