10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S PROVEDBOM OBNOVE NAKON POTRESA KOJI JE POGODIO GRAD ZAGREB, KRAPINSKO-ZAGORSKU ŽUPANIJU I ZAGREBAČKU ŽUPANIJU 22. OŽUJKA 2020. TE POTRESA KOJI SU POGODILI BANIJU/BANOVINU 28. I 29. PROSINCA 2020. - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: