Statistički pokazatelji o zastupnicima 7. saziva

Raspodjela mandata

Stranka

Broj

Od toga

Ukupno

%

mandata

Manjine

Nezavisni

Dijaspora

 

sa stranačkih lista

SDP

56

0

0

0

56

37

HDZ

42

0

0

3

42

28

HNS

11

1

0

0

11

7

HDSSB

7

0

0

0

7

5

HSU

4

0

0

0

4

3

ORaH

3

0

0

0

3

2

Reformisti

3

0

0

0

3

2

SDSS

3

3

0

0

3

2

HGS

2

0

0

0

2

1

IDS

2

0

0

0

2

1

Hrvatski laburisti - Stranka rada

2

0

0

0

2

1

Naprijed Hrvatska!

1

0

0

0

1

1

Istarski demokrati

1

0

0

0

1

1

BDSH

1

1

0

0

1

1

DC

1

0

0

0

1

1

HSS

1

0

0

0

1

1

HSP dr. Ante Starčević

1

0

0

0

1

1

Novi val

1

0

0

0

1

1

Nezavisni*

9

3

0

0

9

6

UKUPNO

151

8

0

3

151

100

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 25. rujna 2015.

 

* Od ukupno 9 nezavisnih zastupnika, osam zastupnika djeluje ili u okviru klubova zastupnika političkih stranaka ili u okviru kluba nezavisnog zastupnika i političke stranke: 
- Ivan Grubišić i Šandor Juhas u Klubu nezavisnih zastupnika, Veljko Kajtazi u Klubu HNS-a, Furio Radin u Klubu IDS-a i nezavisnog zastupnika Furia Radina, Jadranka Kosor u Klubu nezavisne zastupnice Jadranke Kosor i Hrvatske građanske stranke - HGS-a  te Slavko Linić, Branko Vukšić i Nikola Vuljanić u Klubu nezavisnih ljevičara. 

 

mandati

 

Dobne skupine

Dobna skupina

Ukupno zastupnika

Muškaraca

Žena

do 30 godina

0

0

0

31 do 40 godina

22

13

9

41 do 50 godina

33

25

8

51 do 60 godina

66

50

16

61 do 70 godina

28

23

5

71 i više godina

2

2

0

UKUPNO:

151

113

38

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 25. rujna 2015.

 

 

dob

 

Obrazovna struktura

Stručna sprema

Ukupno

Muškaraca

Žena

%

visoka

110

79

31

72,8

viša

18

14

4

11,9

srednja

23

20

3

15,2

UKUPNO

151

113

38

100

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 25. rujna 2015.

 

obrazovna

 

 

Od 110 zastupnika s visokom stručnom spremom

Ukupno

Muškaraca

Žena

% u ukupnom broju zastupnika

akademika

1

1

0

0,7

doktora

14

12

2

9,3

magistara

8

5

3

5,3

sveučilišnih specijalista

2

2

0

1,3

UKUPNO

25

20

5

16,6

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 25. rujna 2015.

Zastupljenost spolova

Zastupljenost spolova u strukturi mandata

 

Stranka

Broj mandata

Žena

Muškaraca

SDP

56

19

37

HDZ

42

7

35

HNS

11

2

9

HDSSB

7

0

7

HSU

4

2

2

ORaH

3

1

2

Reformisti

3

2

1

SDSS

3

0

3

HGS

2

1

1

IDS

2

0

2

Hrvatski laburisti - Stranka rada

2

1

1

Naprijed Hrvatska!

1

0

1

ID

1

0

1

BDSH

1

0

1

DC

1

1

0

HSS

1

0

1

HSP dr. Ante Starčević

1

0

1

Novi val

1

0

1

Nezavisni*

9

2

7

UKUPNO

151

38

113

%

100

25

75

Izvori podataka i obrada: Web redakcija, 25. rujna 2015.

 

 

spolovi

 

spolovi

 

Publikacija "Hrvatski sabor - Zastupnici 7. saziva, 2011.-2015."

hsU izdanju Hrvatskoga sabora objavljena je publikacija “Zastupnici 7. saziva – 2011.-2015.”

Publikacija donosi cjelovit pregled zastupničke strukture u 7. sazivu Hrvatskoga sabora (22. prosinca 2011. - 28. prosinca 2015.). Osim sustavnog prikaza 212 zastupnika 7. saziva, publikacija donosi informacije o čelništvu Sabora, parlamentarnim strankama, klubovima zastupnika, radnim tijelima, ulozi Sabora u razdoblju koje je prethodilo stupanju Republike Hrvatske u članstvo Europske unije i nakon stupanja u članstvo te o izaslanstvima i međuparlamentarnim skupinama prijateljstva. 

Usto publikacija o sazivu prvi put donosi iscrpan statistički prikaz zastupničke strukture u tri vremenske odrednice: na temelju rezultata izbora, pri konstituiranju te pri zaključenju 7. saziva Sabora. Zastupnička struktura statistički je obrađena po sljedećim pokazateljima: stranačkoj pripadnosti, obrazovnoj, dobnoj i spolnoj strukturi te prethodnom parlamentarnom iskustvu. 

Cjelovitu publikaciju moguće je slobodno preuzeti putem poveznice http://www.sabor.hr/aktualno te se njome koristiti u skladu s odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima (Narodne novine 167/2003, 79/2007, 125/2011, 80/2011, 141/2013, 127/2014). 
 

Preuzimanja:

"Zastupnici 7. saziva Hrvatskoga sabora, 2011.-2015." 

Statistički pokazatelji o zastupničkoj strukturi 7. saziva - usporedni prikaz