Statistički pokazatelji o zastupnicima 6. saziva

Podaci se odnose na 153 aktivna zastupnička mandata pri zaključenju 6. saziva Hrvatskoga sabora.

Raspodjela mandata

stranka

broj zastupnika

od toga

UKUPNO

%

manjine

nezavisni sa stranačkih lista

dijaspora

HDZ

65

0

0

5

65

42,57

SDP

53

0

0

0

53

34,74

HNS

5

0

0

0

5

3,28

HSS

6

0

0

0

6

3,94

IDS

3

0

0

0

3

1,98

HDSSB

4

0

0

0

4

2,21

SDSS

3

3

0

0

3

1,98

HSP

1

0

0

0

1

0,67

HSU

1

0

0

0

1

0,67

SDA HR

1

1

0

0

1

0,67

  Hrvatski laburisti

1  

0  

0  

0  

1  

 0,67  

  HSD

1  

0  

1  

0  

1  

0,67  

Nezavisni

9

4  

5

0

9

5,95

UKUPNO

153

8

5

5

153

100

Izvori podataka i obrada: Internet redakcija, 15. studenoga 2011.

 

 

zastupnici

 

Udio zastupnika nacionalnih manjina u ukupnom broju mandata

 

zastupnici

 

Dobne skupine

dobna skupina

Ukupno zastupnika

muškaraca

žena

do 30 godina

0

0

0

31 do 40 godina

17

8

9

41 do 50 godina

43

33

10

51 do 60 godina

62

47

15

61 do 70 godina

28

23

5

71 i više godina

3

3

0

UKUPNO

153

114

39

Izvori podataka i obrada: Internet redakcija, 7. studenoga 2011.

 

Zastupnička struktura prema dobnim skupinama i prema zastupljenosti spolova (stanje na kraju 6. saziva):

 

dob

 

Usporedni pokazatelji:

 

dobna skupina

rezultati izbora 2007. (% )

završetak saziva 2011. (% )

Bottom of Form

do 30 godina

1,96

0

31 do 40 godina

9,81

11,11

41 do 50 godina

35,29

28,1

51 do 60 godina

40,52

40,52

61 do 70 godina

11,11

18,3

71 i više godina

1,31

1,96

UKUPNO

100

100

Izvori podataka i obrada; Internet redakcija, 7. studenoga 2011.

 

dobne skupine

 

Obrazovna struktura

Obrazovna struktura zastupnika prema stranačkoj pripadnosti

 

stranka

mandata

od toga

vss

všs

sss

HDZ

65

51

9

5

SDP

53

44

2

7

HNS

5

3

 

2

HSS

6

3

1

2

IDS

3

2

 

1

HDSSB

4

2

1

1

SDSS

3

3

 

 

HSP

1

1

 

 

HSU

1

 

1

 

SDA HR

1

1

 

 

Hrvatski laburisti

1

 

 

1

HSD

1

1

 

 

Nezavisni

9

7

1

1

UKUPNO

153

118

15

20

Izvori podataka i obrada: Internet redakcija, 15. studenoga 2011.

 

 

obrazovanje

 

obrazovanje

 

Obrazovna struktura zastupnika prema spolu

 

stručna sprema

ukupno

muškaraca

žena

%

visoka

118

84

34

77

viša

15

14

1

10

srednja

20

16

4

13

UKUPNO

153

115

39

100

Izvori podataka i obrada: Internet redakcija, 15. studenoga 2011.

 

 

obrazovanje

 

Zastupljenost spolova

Zastupljenost spolova u strukturi mandata

 

stranka

broj zastupnika

od toga

% žena

% muškaraca

žena

muškaraca

HDZ

65

15

50

23,07

76,93

SDP

53

19

34

35,85

64,15

HNS

5

2

3

40

60

HSS

6

1

5

16,67

83,33

IDS

3

0

3

0

100

HDSSB

4

0

4

0

100

SDSS

3

0

3

0

100

HSP

1

0

1

0

100

HSU

1

0

1

0

100

SDA HR

1

0

1

0

100

Hrvatski laburisti

1

0

1

0

100

HSD

1

0

1

0

100

Nezavisni

9

2

7

22,23

77,77

UKUPNO

153

39

114

25,49

74,51

Izvori podataka i obrada: Internet redakcija, 15. studenoga 2011.

 

Zastupljenost spolova u strukturi mandata:

 

spolovi

 

Usporedni pokazatelji:

 

Zastupljenost spolova prema izbornim rezultatima 2007. i prema stanju na završetku saziva 2011.:

 

Zastupnici prema spolu

rezultati izbora 2007.

završetak saziva 2011.

ukupno

%

ukupno

%

žene

32

20,92

39

25,49

muškarci

121

79,08

114

74,51

UKUPNO

153

100

153

100

Izvor podataka: Internet redakcija Hrvatskoga sabora, 7. studenoga 2011.

 

 

spol