Statistički pokazatelji o zastupnicima 5. saziva

Raspodjela mandata

Stranačka pripadnost i broj mandata

 

stranka

broj zastupnika

od toga

UKUPNO

%

manjine

nezavisni sa stranačkih lista

dijaspora

HDZ

63

0

0

4

63

41,7

SDP*

30

0

3

0

30

19,9

HNS

11

0

0

0

11

7,3

HSS

9

0

0

0

9

6

HSP

5

0

0

0

5

3,3

IDS

4

0

0

0

4

2,6

HDSSB

3

0

0

0

3

2

HSLS

3

0

0

0

3

2

HSU

3

0

0

0

3

2

SDSS

3

3

0

0

3

2

DC

1

0

0

0

1

0,7

MDS

1

0

0

0

1

0,7

PGS

1

0

0

0

1

0,7

SBHS

1

0

0

0

1

0,7

SDA HR

1

1

0

0

1

0,7

Nezavisni*

12

4

6

0

12

7,9

UKUPNO

151

8

9

4

151

100

Izvori podataka i obrada: Internet redakcija, 19. prosinca 2007.

 

* Tri nezavisna zastupnika izabrana su s liste SDP-a i članovi su Kluba zastupnika SDP-a (Filipović, Josipović i Jurčić)

 

mandati

 

Dobne skupine

Zastupnici prema dobnim skupinama

 

dobna skupina

Ukupno zastupnika

muškaraca

žena

do 30 godina

1

0

1

31 do 40 godina

8

5

3

41 do 50 godina

55

44

11

Top of Form

51 do 60 godina

63

46

17

61 do 70 godina

21

20

1

preko 70 godina

3

3

0

UKUPNO

151

118

33

Izvori podataka i obrada: Internet redakcija, 12. listopada 2007.

Bottom of Form

 

 

dobne skupine

 

Obrazovna struktura

Stručna sprema i akademski stupnjevi

 

stručna sprema

ukupno

muškaraca

žena

%

visoka

112

86

26

74

viša

16

15

1

11

srednja

22

16

6

15

niža (ili osnovna škola)

1

1

0

1

UKUPNO

151

118

33

100

Izvori podataka i obrada: Internet redakcija, 12. listopada 2007.

 

 

strucna sprema

 

Od 112 zastupnika s visokom stručnom spremom

ukupno

muškaraca

žena

% u ukupnom broju zastupnika

akademika

0

0

0

0

doktora*

21

20

1

14

magistara

11

9

2

7

UKUPNO

32

29

3

21

Izvori podataka i obrada: Internet redakcija, 19. prosinca 2007.

 

 

akademski stupnjevi

* Od tri nezavisna zastupnika izabrana s liste SDP-a i člana Kluba zastupnika SDP-a, dvojica doktora znanosti (Josipović i Jurčić) prikazana su u kvoti nezavisnih zastupnika

Zastupljenost spolova

Zastupljenost spolova i stranačka pripadnost

 

stranka

broj zastupnika

žena

muškaraca

% žena

HDZ

63

12

51

8

SDP*

30

13

17

9

HNS

11

2

9

1

HSS

9

1

9

1

HSP

5

1

4

1

IDS

4

1

3

1

HDSSB

3

0

3

0

HSLS

3

1

2

1

HSU

3

0

3

0

SDSS

3

0

3

0

DC

1

1

0

1

MDS

1

0

1

0

PGS

1

0

1

0

SBHS

1

0

1

0

SDA HR

1

0

1

0

Nezavisni*

12

1

11

1

UKUPNO

151

33

118

22

Izvori podataka i obrada: Internet redakcija, 19. prosinca 2007.

 

* Tri nezavisna zastupnika izabrana su s liste SDP-a i članovi su Kluba zastupnika SDP-a (Filipović, Josipović i Jurčić)

 

spolovi