Statistički pokazatelji o zastupnicima 4. saziva

Raspodjela mandata i zastupljenost spolova

Statistički podaci o zastupnicima

Stranačka struktura zastupnika prema rezultatima izbora 03. siječnja 2000. i promjenama koje su uslijedile naknadno:

 

Stranka

broj zastupnika

od ukupnoga broja

na izborima 3.1.2000.

sadašnje stanje

muškaraca

žena

Demokratski centar (DC)

-

3

2

1

Hrvatski blok (HB)

-

5

4

1

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

46

33

27

6

Hrvatska kršćansko- demokratska unija (HKDU)

1

1

1

-

Hrvatski nezavisni demokrati (HND)

-

1

1

-

Hrvatska narodna stranka (HNS)

2

2

1

1

Hrvatska seljačka stranka (HSS)

16

16

13

3

Hrvatska socijalno-liberalna stranka (HSLS)

24

14

11

3

Hrvatska stranka prava (HSP)

4

4

4

-

Hrvatski istinski preporod (HIP)

-

3

3

-

Istarski demokratski sabor (IDS)

4

4

3

1

Liberalna stranka (LS)

2

4

4

-

Stranka liberalnih demokrata (LIBRA)

-

10

9

1

Nezavisni zastupnici *

4

3

2

1

Primorsko-goranski savez (PGS)

2

2

2

-

Slavonsko-baranjska hrvatska stranka (SBHS)

1

1

1

-

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

44

44

28

16

Srpska narodna stranka (SNS)

1

1

1

-

 

UKUPNO:

151

151

117

34

 * Jedan nezavisni zastupnik izabran je s kandidatske liste nacionalnih manjina, jedan s kandidatske liste Hrvatske seljačke stranke, a jedan je istupio iz HDZ-a. Od pet zastupnika nacionalnih manjina 1 je nezavisni; 2 su članovi LS-a (prvobitno nezavisni - naknadno pristupili LS-u); 1 HSS-A, 1 SNS-a. 

Dobne skupine

Dobna struktura zastupnika:

 

Do 30 godina

4

31 do 40 godina

8

41 do 50 godina

69

51 do 60 godina

53

61 do 70 godina

14

71 do 80 godina

2

preko 80 godina

1

 

UKUPNO:

151

Obrazovna struktura

Zastupnici prema stručnoj spremi:

 

VSS

 

114

75,50%

od toga:

 

 

-

akademika

2

 

1,30%

dr.

19

 

12,60%

mr.

13

 

8,60%

VŠS

 

17

11,30%

SSS

 

18

11,90%

 

1

0,70%

KV

 

1

0,70%

 

UKUPNO:

-

151

-