Predsjednik Sabora Josip Leko sudjelovao na Parlamentarnome sigurnosno-obavještajnom forumu

Beč - Jačanje nacionalne sigurnosti uz istodobno očuvanje ljudskih prava i prava pojedinca središnji je izazov o kojem na Parlamentarnome sigurnosno-obavještajnome forumu u Beču raspravljaju predstavnici parlamenata 23 europske države i američkoga Kongresa, među kojima i predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko.
 
Leko je rekao da je skup nastavak rasprave s prošlogodišnjega foruma iz Washingtona o suradnji država u osiguranju nacionalne sigurnosti. 

Ocijenio je kako se u raspravi iskristaliziralo pitanje je li veća vrijednost nacionalna sigurnost ili zaštita ljudskih i prava pojedinca. Dodao je kako su tu vidljive razlike između SAD-a i Europe. - Amerikanci naglasak stavljaju na zaštitu prikupljenih podataka, a Europljani na nadzor sustava koji prikuplja podatke, rekao je Leko. Dodao je kako se i jedni i drugi slažu kako oba procesa trebaju nadzirati neovisna tijela poput sudova, parlamenata i predstavnika građana.
 
U izaslanstvu su Hrvatskoga sabora i predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Miroslav Tuđman te član Odbora Gordan Jandroković.
 

Autor: Ured predsjednika Sabora