Leko za jači dijalog nacionalnih parlamenata i tijela Europske unije

Rim - Hrvatski sabor pozitivno ocjenjuje politiku Europske komisije o jačanju dijaloga s nacionalnim parlamentima, ali smatramo da se taj dijalog ne treba svesti samo na informiranje nego bi trebao biti platforma za dijalog o kreiranju europskih politika, izjavio je predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko na godišnjoj konferenciji predsjednika parlamenata Europske unije. 

Leko je podržao prijedlog Parlamenta Irske da se uvede praksa jednodnevnih konferencija predstavnika nacionalnih parlamenata i Europske komisije u Bruxellesu. Smatra da bi takvi sastanci bili posebno korisni uoči predstavljanja godišnjega programa Europske komisije te prilikom rane faze kreiranja određenih europskih politika. 

Leko je istaknuo i institut zelenoga kartona kao najjači alat koji nacionalni parlamenti imaju u procesu donošenja odluka u Europskoj uniji. Kad je riječ o suradnji s Europskim parlamentom, Leko je ocijenio kako odnos nacionalnih parlamenata i Europskoga parlamenta treba biti komplementaran, a ne konkurentan. Zauzeo se za nastavak jačanja suradnje i razmjene informacija, osobito s pojedinim izvjestiteljima Europskoga parlamenta ovisno o određenim interesima nacionalnih parlamenata. 
 

Autor: Ured predsjednika Sabora