Govor predsjednika Hrvatskoga sabora Vladimira Šeksa na zajedničkoj sjednici sudionika seminara "Reforma pravosuđa u zemljama jugoistočne Europe" i "Parlamentarna kontrola sigurnosti u jugoistočnoj Europi" - Zagreb, 16. listopada 2006.

Seminari+-+Parlamentarni+nadzor+sigurnosnog+sektora+u+jugoistocnoj+Europi+i+Pravosudna+reforma+u+zemljama+jugoistocne+Europe7.jpgPoštovane gospođe i gospodo, drage i cijenjene kolegice i kolege zastupnici Europskog parlamenta, parlamentarne skupštine Vijeća Europe i OESS-a, zastupnici iz parlamenata zemalja jugoistoka Europe, iz Hrvatskog sabora, dragi i poštovani gosti, srdačno vas pozdravljam i želim u ime Hrvatskog sabora iskrenu dobrodošlicu u Republici Hrvatskoj, u Hrvatskom saboru.

Posebno me raduje činjenica da je Europski parlament, kao predsjedajući Parlamentarne trojke Pakta o stabilnosti, predložio da se ovaj radni skup parlamentarnih zastupnika zemalja Jugoistočne Europe održi u Republici Hrvatskoj. Stoga sam prijedlog predsjednika Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta Elmara Broka, da se ovaj seminar održi u Zagrebu, prihvatio i sa zadovoljstvom podržao.

S osobitim zanimanjem i interesom pratim brojne aktivnosti Europskog parlamenta, njegovih zastupnika, među kojima bih srdačno pozdravio ovdje nazočnu gospođu Doris Pack, kao i aktivnosti Parlamentarne skupštine Vijeća Europe i OESS-a, koje su usmjerene prema svojim partnerima - parlamentima Jugoistočne Europe. Te aktivnosti, među koje spada i organizacija ovog seminara, imaju jasnu namjeru i cilj: pružiti potporu i svekoliku pomoć zemljama jugoistoka Europe u zahtjevnoj zadaći provođenja reformi i institucionalne nadogradnje, zadaći koja je presudna u procesu prihvaćanja europskih standarda  na putu približavanja Europskoj uniji.

Upravo su teme ovih seminara: Reforme koje se provode na području pravosuđa i učinkovitost parlamentarnog nadzora sigurnosnog sektora na tragu nastojanja da se parlamentarnim zastupnicima zemalja jugoistočne Europe pomogne na način da im se u što većoj mjeri približi spoznaja o tome koja je stvarna uloga parlamenata odnosno pojedinih odbora i komisija u primjeni i nadzoru primjene prihvaćenih europskih standarda na ova dva, vjerujem da se svi slažemo, iznimno važna područja.

Republika Hrvatska je reformu pravosuđa postavila u sam vrh svojih prioriteta, prepoznajući je kao kamen temeljac svog ukupnog unutarnjeg razvitka. Sveobuhvatan i temeljit pristup korjenitoj pravosudnoj reformi ima za cilj poboljšanje i ubrzavanje rada svih pravosudnih tijela te uspostavljanje pune vladavine prava kroz jačanje učinkovitosti i ažurnosti pravosuđa, veću pravnu sigurnost građana te veću efikasnost u progonu kriminala i korupcije.

Republika Hrvatska je u potpunosti svjesna da neovisan, učinkovit i stručan pravosudni sustav predstavlja bitnu pretpostavku ne samo za pristupanje Hrvatske Europskoj Uniji, već je sine qua non pretpostavka moderne demokratske države, društva zrele demokracije, društva vladavine prava i društva razvijenog gospodarstva. Kada je pak riječ o parlamentarnom nadzoru rada sigurnosno-obavještajnih službi, Republika Hrvatska je uvažila potrebu jačanja transparentnosti i odgovornosti u radu sigurnosnog sektora i sigurnosnih službi prihvativši preporuke Europske komisije, NATO saveza i drugih međunarodnih organizacija te brojnih stručnjaka o tom pitanju. U tom smislu, Hrvatski sabor je, u sklopu reforme sigurnosnog sektora prihvatio koncept jačanja parlamentarne dimenzije sigurnosnog sektora u Republici Hrvatskoj s glavnim ciljem: ojačati zakonodavnu, kontrolnu i nadzornu funkciju. Hrvatski sabor, kao najviše predstavničko i zakonodavno tijelo u Republici Hrvatskoj, ostvaruje svoju ulogu u demokratskoj kontroli sigurnosnih službi. Ta kontrola i nadzor vrše se preko Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost te putem Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi.

Seminarske rasprave na ovu temu bit će izvrsna prigoda kako bi se razmjenom znanja, iskustava te najbolje i najučinkovitije prakse, povećala sposobnost parlamentarnih tijela u obavljanju ove zahtjevne i odgovorne zadaće.

Poštovane gospođe o gospodo, želim zahvaliti Europskom parlamentu, predsjedajućem parlamentarne trojke Pakta o stabilnosti, što Republika Hrvatska ima mogućnost biti domaćinom ovog radnog skupa, koji je posvećen iznimno važnim i aktualnim temama, posebno u zemljama Jugoistočne Europe.

Želim zahvaliti i na dosadašnjoj, a i budućoj pomoći i potpori koju Europski parlament i Parlamentarna skupština Vijeća Europe i Organizacija za europsku sigurnost i suradnju, pružaju Republici Hrvatskoj u provođenju unutarnjih reformi i usvajanju europskih standarda. Prijenos bogatih iskustva, znanja i svekolike pomoći su od velike važnosti za današnji položaj Hrvatske u procesu pristupanja Uniji.

Republika Hrvatska je danas, u odnosu na zemlje regije, u višem stupnju procesa približavanja euroatlantskim integracijama. Uz taj glavni vanjsko-politički strateški cilj, želim naglasiti da je cilj i interes Hrvatske imati susjedne države koje su odlučne slijediti put koji je prošla Hrvatska, europski put. U tom smislu, Hrvatska je spremna sva iskustva i znanja stečena u procesu približavanja Uniji, podijeliti s ostalim državama u regiji, pružati svu stručnu i tehničku pomoć. U tome vidimo interes, ali i odgovornost Hrvatske, kao zemlje koja je otišla najdalje u procesu euroatlantskih integracijskih aktivnosti u regiji. 

Gospođe i gospodo, dopustite mi na kraju da vam zaželim još jednom dobrodošlicu i želju za što uspješnijom i plodnijom razmjenom mišljenja na današnjim seminarima.