Govor predsjednika Hrvatskoga sabora Vladimira Šeksa na Okruglom stolu "Financiranje političkih stranaka i izborne promidžbe u Hrvatskoj" - Zagreb, 11. rujna 2006.

Poštovani gospodine predsjedniče Vlade RH,  
 
Poštovani gospodine državni tajniče Središnjeg državnog ureda za upravu,
 
Poštovani gospodine veleposlaniče Villalonga,

Dame i gospodo,

Osobito mi je zadovoljstvo sudjelovati danas na Okruglom stolu o financiranju političkih stranaka ovdje u Hrvatskom saboru. Današnja je tema od iznimne važnosti za politički trenutak u kojem se Hrvatska nalazi te predstavlja jedno od najaktualnijih političkih pitanja. Rješavanje i reguliranje problematike financiranja političkih stranaka istovremeno je nezaobilazna stepenica u daljnjem političkom razvoju Republike Hrvatske na unutarnjem, ali i vanjskopolitičkom planu.

Želim se posebno zahvaliti organizatorima današnjeg skupa, Misiji OESS-a u Republici Hrvatskoj te Središnjem državnom uredu za upravu. Također se želim zahvaliti nevladinim organizacijama koje su sudjelovale u izradi ovog zakona, Transparency Internationalu Hrvatska i GONG-u.

Pitanje iznalaženja odgovarajućih modela i načina financiranja političkih stranaka je pitanje čije smo zakonsko rješenje dugo očekivali i o kojem je već bilo mnogo govora, ali i rasprava u javnosti.

Treba reći da je donošenje zakona o financiranju političkih stranaka i reguliranje modaliteta tog financiranja bilo nužno riješiti iz više razloga.

Usvajanjem ovog, kao i niza prethodnih zakona, poput Zakona o USKOK-u, Zakona o sprječavanju sukoba interesa, Zakona o sprječavanju pranja novca i drugih, Hrvatski sabor i hrvatska vlada pokazali su odlučnost u suzbijanju korupcije kao jednog od najvećih zala koje ugrožava demokratske slobode i prava pojedinaca. S velikim zadovoljstvom mogu konstatirati da u Hrvatskoj postoji široki društveni i politički konsenzus o potrebi da treba snažno djelovati protiv korupcije i tako mijenjati klimu nezadovoljstva i nepovjerenja koja dugoročno može opasno destabilizirati državu i njene institucije.

Usvajanje zakona koji će osigurati maksimalnu transparentnost financiranja političkih stanaka izuzetno je važno s obzirom na činjenicu da su stranke stožerna udruženja putem kojih građani ostvaruju svoja ustavom zajamčena prava, a u stupnju preciznosti i jasnoće odredbi zakona o financiranju političkih stranaka ogleda se i stupanj razvoja i zrelosti društva te napose napretka demokracije.

Ovaj bi zakon trebao svakako omogućiti jednake mogućnosti i ravnopravan tretman stranaka bez obzira na njihovo političko usmjerenje, dakle učvrstiti okvire političkog fair playa, ali i svesti mogućnosti za korupciju na minimum i time pridonijeti učvršćenju povjerenja birača u institucije države koje se nažalost ugrožava zbog nedovoljno razvijenih kontrolnih mehanizama bez kojih nije zamisliva parlamentarna demokracija u pravom smislu riječi.

Usvajanje pravne legislative koja će ispuniti pravnu prazninu u pitanjima financiranja  političkih stranaka bit će napokon ispunjena. Demokratski standardi suvremenog svijeta, međunarodni pravni dokumenti, te dokumenti međunarodnih organizacija daju smjernice za usvajanje pravnog okvira kojim se osigurava transparentnost novčanih tokova financiranja glavnih aktera, političkih stranaka, demokratskog političkog sustava. To se odnosi na izvore prihoda političkih stranaka, ali isto tako i na kontrolu trošenja novca dobivenog iz tih izvora.

U potpunosti podupiremo donošenje ovog Zakona te želim reći kako ću se i osobno založiti da rasprava o njegovim odredbama, u sklopu parlamentarne procedure, započne što skorije. Isto vrijedi i za njegovo što brže usvajanje.

I na kraju, želim svim sudionicima današnjeg Okruglog stola puno uspjeha u radu te konstruktivnu i sadržajnu raspravu o ovoj iznimno važnoj i aktualnoj temi.

Hvala