Govor predsjednika Hrvatskoga sabora Vladimira Šeksa na Međunarodnoj konferenciji Croatia Summit - Dubrovnik 2006. "Zaokruživanje europske južne dimenzije: vrijednosti koje nas povezuju" - Dubrovnik, 10. srpnja 2006.

Poštovani gospodine predsjedniče Republike Hrvatske, predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, Vaše ekscelencije visoki uzvanici, gospođe i gospodo,

za zemlje jugoistočne Europe, članstvo u euroatlantskim integracijama, predstavlja jedinstvenu povijesnu šansu za daljnji razvoj demokracije, stabilnosti, sigurnosti, te perspektivu gospodarskog napretka. Institucionalne veze koje postoje između demokratskih zemalja Europe i Sjeverne Amerike ključne su za stabilnost i prosperitet suvremenog svijeta. Stoga i RH tim vezama pridaje izuzetno veliko značenje.

Očuvanje društvenih vrijednosti poput demokracije i ljudskih prava, koje mi na jugoistoku Europe dijelimo s razvijenim zemljama Zapada, osigurava se prvenstveno kroz instrumentarije koje pružaju NATO i EU. Hrvatska uz svoju težnju za članstvom u Europskoj uniji i NATO-u želi pridonijeti jačanju transatlantskih veza i odnosa, koje smatramo prioritetnim pitanjem. S druge strane, Hrvatska ima poseban interes za dugoročnom stabilizacijom i demokratizacijom regije-jugoistočne Europe, za osiguranjem trajnog mira i razvoja ovog dijela Europe, za uspostavom dobrosusjedskih odnosa suradnje na osnovama ravnopravnosti i uzajamnosti i za trajnim rješavanjem otvorenih pitanja u regiji.

Mjesto Hrvatske u oblikovanju dugoročnog mira, stabilnosti i razvoja na jugoistoku Europe je nezamjenjivo, pri čemu je trajno uređenje sustava sigurnosti i stabilnosti ovog dijela Europe moguće samo na načelima pravde, prava i ravnopravnosti, uz uvažavanje interesa svih država i naroda s ovih prostora i uz suglasje međunarodne zajednice. RH će se u vođenju svoje politike voditi navedenim načelima, doprinoseći tako da se prostor nekadašnje intenzivne i izravne konfrontacije u novim uvjetima otvara kao mjesto nove suradnje i partnerstva. Držimo kako je taj put jedino moguće trajno rješenje za regiju Jugoistočne Europe.

Zbog toga RH ne želi propustiti niti jednu mogućnost koja može doprinijeti snaženju regionalne suradnje među zemljama ovog dijela Europe. Iako je Hrvatska na putu uključivanja u europske i euroatlantske asocijacije odmakla dalje od ostalih zemalja Regije, Hrvatska je uvijek potpuno i aktivno podupirala europske težnje svojih susjeda, kao i drugih zemalja iz procesa stabilizacije i pridruživanja, ne samo riječju, već i dijeleći svoja iskustva s njima. Unapređujući svoju među-graničnu i regionalnu suradnju, Hrvatska želi na pozitivan način utjecati na njihovu političku i gospodarsku situaciju te im u tom smislu nastoji pružiti svu potrebnu pomoć. I to ponajviše stoga jer je puna integracija u euroatlantske asocijacije od vitalnog značaja za budućnost regije Jugoistočne Europe.

Gospođe i gospodo,

u suvremenim međunarodnim odnosima pitanja sigurnosti postaju pitanjima uzajamnosti. Sigurnost je danas multilateralna, jednako kao što su i izazovi sigurnosti višeznačni. U takvim okolnostima apsolutni je prioritet Republike Hrvatske graditi svoj međunarodni i sigurnosni položaj kroz članstvo u NATO-u i EU. Približavanjem i učlanjenjem u Sjevernoatlantski savez, jugoistok Europe definitivno ulazi u krug zemalja  koje dijele zajedničke vrijednosti i interese. Aktivno se pripremajući za ulazak u NATO, Hrvatska je spremna preuzeti i ispuniti sve obveze koje proizlaze iz članstva u ovoj integraciji. Ulazak u NATO predstavlja najbolji mogući način ostvarenja interesa RH za očuvanjem nacionalne sigurnosti, i to na razini koja će osigurati optimalne uvjete za sveukupni razvitak Hrvatske. 

Prijetnje sigurnosti s kojima je suočen današnji svijet zahtijevaju intenzivnu međunarodnu suradnju, a NATO je najbolji način odgovora na te prijetnje. Naravno, istaknutu ulogu imaju OESS i UN, te ostale međunarodne organizacije.

Na kraju želim još jednom ponoviti da Hrvatska teži odnose sa susjednim državama razvijati na načelima dobrosusjedstva, uzajamnog poštivanja suvereniteta, samostalnosti i teritorijalnog integriteta, ravnopravnosti i rješavanja otvorenih pitanja dogovorom i političkim sredstvima. 

Očekujući da će ova konferencija biti dodatan doprinos da se zona stabilnosti, sigurnosti i prosperiteta u euroatlantskoj regiji zaokruži - prihvaćanjem država jugoistočne Europe u punopravno članstvo zajednice europskih demokratskih država i naroda, želim vam svima uspješan rad i u slobodno vrijeme ugodne trenutke u našemu Dubrovniku.