Govor predsjednika Hrvatskoga sabora Vladimira Šeksa na konstituirajućoj sjednici Hrvatskoga sabora - Zagreb, 22. prosinca 2003.

PA079634.jpg
Konstituirajuća sjednica 5. saziva Hrvatskoga sabora

Gospodine predsjedavajući,
uvažene gospođe i gospodo zastupnici,
ugledni gosti!

Želim Vam najiskrenije zahvaliti na ovom izboru. Povjerenje koje ste mi ukazali birajući me za predsjednika najviše demokratske institucije u našoj zemlji u ovom trenutku dvostruko obvezuje. Obvezuje zbog važnosti daljeg jačanja demokratskih vrijednosti, ali obvezuje i zbog potrebe da se u demokratskom okružju i kroz demokratske procedure ostvare današnji ciljevi i interesi hrvatske države i hrvatskog društva.

Želim Vas uvjeriti da ću visoku dužnost koju ste mi povjerili obavljati savjesno, požrtvovano i odgovorno, vodeći uvijek računa o obvezi da Hrvatski sabor bude, kako je to uvijek u povijesti bio, jamac ostvarenja najviših narodnih i državnih interesa, prije svega slobode i pravde. Suvremeni međunarodni uvjeti i promijenjena narav suvremenog svijeta, samo još više naglašavaju važnost takve uloge hrvatskog parlamenta - jačanje demokracije naša je nezaobilazna spona sa svijetom, naša "karta jednakosti" i mjera naših političkih i civilizacijskih postignuća. Ali, demokracija je istodobno i naš razgovor s nama samima, mjera naših nacionalnih interesa i naš oslonac u dijalogu sa svijetom.

Vjerujem da je jačanje demokracije u interesu jačanja Hrvatske naš zajednički moto. Radujem se da ćemo u tome zajednički djelovati, da ćemo surađivati u zahtjevnom poslu koji je pred nama i da ćemo raditi u demokratskom skladu svih političkih opredjeljenja.

Zahvaljujem se posebno i zbog toga što su glasovi za moj izbor došli sa svih strana sabornice, raznih političkih boja i opredjeljenja. Upravo to raduje i obvezuje. Upravo to potvrđuje da hrvatski parlamentarizam ulazi u novu etapu i to je vjerojatno najveća dobit nedavnih izbora. Izbori su potvrdili da građani žele političku zrelost, odmjerenost i odgovornost. Da žele narodne zastupnike koji će se rukovoditi interesima zemlje i glasom naroda. Koji se neće olako prepuštati samodopadnostima i banalnostima, zavadama i podjelama. Koji će u demokratskoj raspravi uvijek voditi računa da pobijedi najbolji argument - interes Hrvatske.

Upravo zbog toga želim posebno pozdraviti nove zastupnike u Hrvatskom saboru. Osobno, kao jedan od veterana ove sabornice, iskreno vas pozivam - budite ponosni na svoju dužnost i budite savjesni u njenu ispunjenju.


Dame i gospodo,

Pred nama su teške zadaće i veliki izazovi. Dolaze vremena zahtjevnog zakonodavnog rada. Unutrašnje reforme koje predstoje zahtijevat će neumornu zakonodavnu proceduru. Uvjeren sam da ćemo pri tomu svi uvijek imati na umu da je najvažniji krajnji cilj - usvajanje zakona najboljih za Hrvatsku. U odnosima sa svijetom, ovaj će dom također biti suočen s novim izazovima. Usudio bi se čak reći da je pred nama vrijeme kada će se, upravo po zbivanjima u ovoj sabornici, odmjeravati i određivati budućnost i sudbina Hrvatske.

Zemlja je na raskrižju. Ona stoji na pragu potpunog otvaranja ka Europskoj uniji, nadohvat tog politički i psihološki simboličnog znaka da smo sposobni i zreli za ostvarenje povijesnih i suvremenih težnji hrvatskog naroda. Istodobno, zemlja je još pod opterećenjem zbog nedovoljno jasnih i neprijepornih pogleda na opću buduću sliku ovog dijela Europe i razlika u pogledima na proces širenja europskih integracija. I taj očekivani iskorak nalazit će svoju političku i pravnu formu u raznim odlukama i dokumentima o kojima će raspravljati ovaj visoki dom i o kojima ćete vi odlučivati.

I upravo zato, ovaj saziv Hrvatskog sabora suočava se s povijesnim odgovornostima.

Uvjeren sam da ćemo tu odgovornost imati na umu pri svakodnevnom radu. Da ćemo, kad to bude potreba trenutka, znati prevladati sitničavosti i pokazati političku širinu. Dakle, mjesto parlamentarnog odlučivanja koje nije ni mehanička glasaonica s malo samostalnosti ni polemički klub s malo učinkovitosti. I u tomu je pravo značenje ovog saziva Hrvatskog sabora. Od parlamentarizma koji je zbog posebnih povijesnih okolnosti bio prijenosnik jedne političke volje bez dovoljno otvorenosti spram drugih mišljenja, preko parlamentarizma koji je, u drugim okolnostima, više iskazivao nesklad političkih volja nego li tražio zajedničku rezultantu, evo nas na pragu stvarnog samostalnog i odgovornog parlamentarizma.

Vjerujem da je riječ o povijesnom iskoraku za Hrvatsku i vjerujem da smo svi svjesni odgovornosti koju to nameće svakome od nas. To je također još jedna dodatna poruka posljednjih izbora - građani hoće odgovorne, samostalne i svjesne narodne zastupnike. Građani su glasovali za promjene i žele da parlamentarna procedura omogući njihovo ostvarenje.

Zbog toga konsenzus za mene postaje sve važnijim pojmom. Zbog vanjskih izazova koje sam naznačio i zbog potreba da se Hrvatskoj vrati politički mir i nadvladaju podjele koje nas sputavaju, vjerujem u parlamentarni konsenzus koji neće biti samo odraz stranačke discipline, već i mjera nacionalne i političke odgovornosti zastupnika. Vjerujem i u ozračje političke snošljivosti i dijaloga s uzajamnim uvažavanjem. Ovaj visoki dom treba odražavati i predvoditi visoki stupanj duhovnog napretka zemlje. Hrvatskoj treba vratili vjeru u sebe, nova energija treba zemlji dati novu dinamiku. Hrvatski sabor u tome ima predvodničku ulogu.

Izbori su potvrdili opredjeljenje građana za konsolidaciju institucija sustava i za provedbu reformi koje će osigurati gospodarski rast. To su, po mojem sudu, dva temeljna zahtjeva građana: uređena država, poudano gospodarstvo.

Ostvarenje obaju tih ciljeva tražit će opsežnu zakonodavnu proceduru. Povećanje zaposlenosti ostaje samo politička parola ako ne bude praćeno novim radnim zakonodavstvom, novim zakonima o poreznom sustavu, novim zakonima o štednim ulozima i stranim ulaganjima, novim zakonima i uredbama o financijskom nadzoru, o protukorumpcijskom pravu, o novoj javnoj upravi... U uzajamno povezanoj zakonodavnoj aktivnosti koja je pred nama, uređenje ukupnog državnog sustava treba biti u funkciji glavnih strategijskih interesa države u ovoj etapi razvoja. K tome, predstoji i nastavak usklađivanja zakonodavne materije sa zakonodavstvom Europske unije. Naša potreba da nastavimo unutrašnje reforme uskladiva je s potrebom prilagodbe europskim standardima - neka nam to bude smjerokaz pri radu u odborima i drugim tijelima Hrvatskog sabora.

Jamčim da ću svoju dužnost obavljati objektivno i nepristrano. Bit će i povišenih emocija u sabornici, jer je to gotovo neizbježno - ali vodit ću saborske sjednice objektivno i sabrano, uvijek poštujući pravila i proceduru.

Dame i gospodo,

Hrvatski sabor treba nastaviti zrcaliti interese svih slojeva hrvatskog društva i svih hrvatskih regija. U ovom domu treba istinski dati priliku svakom zastupniku da prenese volju i zahtjeve svog dijela biračkog tijela. Ovaj dom treba ostati otvoren prema javnosti.

Ali, više od svega, Hrvatski sabor danas treba preuzeti vodeću ulogu u onome stoje Hrvatskoj danas najpotrebnije - u obnovi unutrašnje demokratske stabilnosti društva, u konsolidaciji svih sastavnica državnog i društvenog života zemlje i punu usredotočenost na dosljedno i učinkovito ostvarenje temeljnih ciljeva i interesa Hrvatske u ovoj etapi našeg razvoja i uz uključivanje u najvažnije europske i međunarodne procese.

Naša potpuna privrženost demokraciji i vladavini prava, čvrsta jamstva manjinskih, građanskih i vjerskih sloboda, potpuna jednakost i ravnopravnost svih naših građana, i poštivanje međunarodnih obveza naći će svoju potvrdu u djelovanju ovog saziva Hrvatskog sabora.

Uvjeren sam da smo oko tih načela i ciljeva istomišljenici. To ne znači da će dužnost predsjednika Hrvatskog sabora biti laka, ali ona je svakako časna i ja ću je s odgovornošću i ponosom obnašati.

Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući.