Govor predsjednika Hrvatskoga sabora Vladimira Šeksa na 2. Svjetskoj konferenciji predsjednika parlamenata - New York, 7.-9. rujna 2005.

Poštovani gospodine predsjedavajući, 
cijenjene kolegice i kolege predsjednici parlamenata, 
gospođe i gospodo.

Izuzetno mi je zadovoljstvo i čast obratiti Vam se na 2. Svjetskoj konferenciji predsjednika parlamenata, nakon pet godina, kada su prvi put u povijesti, predsjednici parlamenata iz čitavog svijeta, raspravljali i zaključili o potrebi snažnijeg parlamentarnog doprinosa jačanju međunarodne multilateralne suradnje u izgradnji svijeta, koji će trajno biti obilježen mirom, demokracijom, razvojem i sigurnošću za sve.
 
Područja međunarodne suradnje se vremenom mijenjaju i šire, sukladno neminovnim promjenama u svijetu. Napori i rezultati rada Ujedinjenih naroda, kao globalne međunarodne organizacije, ukazuju da je zajedničko identificiranje i formuliranje odgovora na izazove današnjice, imperativ za uspješno djelovanje, i tom principu, kao i nezamjenjivoj ulozi koju u tome ima UN, mi, kao predstavnici naših zakonodavnih tijela, moramo nastaviti pružati sveopću podršku. 
 
Multilateralna suradnja uvelike nalikuje poslu koji mi, kao zastupnici, obavljamo u našim nacionalnim parlamentima. Pri tome, prije svega mislim na traženje konsenzusa za ostvarivanje zajedničkih ciljeva, što je princip prisutan i u Ujedinjenim narodima, ali i u drugim međunarodnim forumima. Kako su parlamenti najviša predstavnička tijela građana, imamo i posebnu obavezu promicanja razumijevanja, dijaloga i suradnje između naroda. 
 
Izražavajući pohvale za dosadašnji rad Interparlamentarne unije, želim posebno istaknuti i poduprijeti njene napore za što snažnijim uključivanjem parlamentaraca u nadzoru nad donošenjem i  provedbom odluka međunarodnih organizacija. Posebno stoga što sam istinski uvjeren sam da nacionalni parlamenti, imaju sposobnost i snagu da se putem svojih izabranih predstavnika još aktivnije uključe u procese suzbijanja gorućih globalnih problema današnjice -  terorizma, siromaštva, gladi, bolesti i brojnih drugih koji sprječavaju ujednačeni razvoj u svijetu, što je danas s gospodarskog, ali i društvenog aspekta, možda i najveći i najteži globalni sigurnosni izazov. 
 
U Hrvatskoj, naš Hrvatski sabor podržava Vladu u aktivnom sudjelovanju u raznim organima i tijelima Ujedinjenih naroda kako bi se pronašli što efikasniji načini i mehanizmi za ostvarenje Milenijskih ciljeva, koji su kod nas, na nacionalnoj razini, usko povezani s našim strateškim razvojem, kao i s procesom reformi koje, u cilju postizanja punopravnog članstva u EU, intenzivno i sveobuhvatno provodimo.
 
Hrvatska se zalaže za ispunjenje svih ciljeva UN-a zacrtanih u Milenijskoj deklaraciji - zaštitu ljudskih prava, prava na život i ljudsko dostojanstvo, prevenciju konflikata, razoružanje. Republika Hrvatska nekada kao primatelj UN-ovih misija, danas aktivno sudjeluje u više od pola UN-ovih mirovnih operacija u svijetu. Sva ova pitanja na nacionalnoj razini, u većoj ili manjoj mjeri dio su parlamentarnog rada, čime izravno sudjelujemo u stvaranju boljeg, naprednijeg i pravednijeg svijeta. 
 
Gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege,
 
Uvjeren sam da se jedino održavanjem kontinuirane i intenzivne suradnje može postaviti solidan temelj za rješavanje problema koji ugrožavaju suvremeni svijet. U tom smislu, multilateralna i bilateralna parlamentarna suradnja na globalnoj, regionalnoj i subregionalnoj razini, imaju nezamjenjivu ulogu.

Uvjeren sam da će predstojeći sastanak na visokoj razini, kao i opća rasprava OS, još jednom jasno potvrditi našu opredijeljenost za jačanje međunarodnog dijaloga i suradnje, uz daljnje jačanje uloge i položaja krovne međunarodne organizacije - UN-a. U tom smislu, RH se odlučila za još aktivniju ulogu, kroz isticanje svoje kandidature za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti u razdoblju 2008-2009. godine.
 
I na kraju, želim još jednom pozvati na daljnje jačanje suradnje između nacionalnih parlamenata i Ujedinjenih naroda. Ujedinjeni narodi moraju i u budućnosti ostati temelj suradnje u svijetu te mjesto za sve rasprave o najvažnijim globalnim temama, a posebno o svjetskoj sigurnosti. Moramo također kontinuirano poštivati dostignute međunarodne standarde demokracije, te u tom smislu obratiti pozornost na ulogu organizacije -  Zajednica demokracija, koja demokratska načela i vrijednosti drži važnim elementom novog multilateralizma.

Poštovane kolegice i kolege, uvjeren sam da će u najskorijoj budućnosti parlamentarna dimenzija međunarodne suradnje dobiti još značajniju ulogu, kao potvrdu odgovornosti demokratskih predstavnika svih naroda svijeta za mir, suradnju i razvitak.
 
Hvala.