Govor predsjednika Hrvatskoga sabora Vladimira Šeksa na 12. summitu šefova država srednje Europe, Croatia Summit 2005 - Zagreb, 14. listopada 2005.

Poštovani gospodine Predsjedniče Republike Hrvatske, poštovana gospodo predsjednici država srednje Europe, poštovani predsjedniče i članovi Vlade Republike Hrvatske, kolegice i kolege zastupnici Hrvatskog sabora, ekscelencije veleposlanici, gospođe i gospodo,

U ime Hrvatskog sabora, najvišega predstavničkog i zakonodavnog tijela u Republici Hrvatskoj srdačno Vas pozdravljam i želim dobrodošlicu ovdje u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj, u srcu srednje Europe, kojoj je Hrvatska povijesno, zemljopisno, kulturološki i civilizacijski oduvijek pripadala.

Koliko je simbolike u tome da se ovogodišnji susret na vrhu šefova srednjoeuropskih država održava upravo u Hrvatskoj, zemlji koja je prije tek nekoliko dana službeno otpočela pregovore s Europskom unijom!

Značaj i aktualnost ovog summita za budućnost Europske unije i sadašnje države članice, ali i za države u procesu priključenja Europskoj uniji, ovime je zasigurno dobio na dodanoj vrijednosti.

Odluku Vijeća ministara EU o početku pristupnih pregovora s Hrvatskom shvaćamo prije svega kao priznanje naše zrelosti i odgovornosti u ispunjenju političkih, demokratskih i gospodarskih kriterija za članstvo u EU. Time je hrvatski put u procesu približavanja Europskoj uniji ušao u završnu fazu.

Svjestan svoje nezaobilazne uloge u cijelom procesu, osobito s obzirom na brigu o strateškim nacionalnim interesima, Hrvatski se sabor pravodobno pripremio za predstojeće događaje.

Hrvatski eurointegracijski projekt uživa jedinstvenu i konsenzualnu potporu svih parlamentarnih stranaka. No, isto bih tako istaknuo ulogu Nacionalnog odbora za praćenje pregovora sastavljenog od jednakog broja članova vladajuće koalicije i oporbe, s predstavnikom opozicije na čelu Odbora. Njegova je osnovna zadaća da u izravnoj komunikaciji s pregovaračkim timom prati pregovore, te daje mišljenja i smjernice o pripremljenim hrvatskim pregovaračkim pozicijama.

Posebno treba izdvojiti Zajednički parlamentarni odbor RH – EU koji će na temelju pozitivnih iskustava iz dosadašnjeg proširenja Unije dati dodatni impuls uspješnom dovršetku hrvatske integracije u EU.

Već uspostavljeni pregovarački timovi, koje čine vrsni eksperti iz pojedinih područja, uz stalni parlamentarni nadzor Hrvatskog sabora, jamstvo su da će, kvalitetnim pregovorima uz prioritetnu zaštitu nacionalnih interesa,  proces pregovaranja biti učinkovit i brz.

Hrvatski je sabor, ne čekajući otvaranje pregovaračkog procesa, već obavio lavovski dio posla na usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s europskim. Time smo u znatnoj mjeri skratili vrijeme potrebno za predstojeći screening hrvatskog zakonodavstva. Svjesni smo itekako da su reforme neminovne te da ih moramo provoditi u prvom redu radi dobrobiti naših vlastitih građana.

Svjesni smo da je pred Hrvatskom povijesna prilika koju ne smijemo propustiti, pa i odgovornost za odlučni nastavak pokrenutih reformi te dosljedna provedba svih preuzetih obveza leži isključivo na nama.

Poštovane dame i gospodo,
već je i sam svečani čin otvaranja pristupnih pregovora s Europskom unijom u hrvatsku javnost unio pozitivno ozračje koje se manifestiralo, između ostalog i 20%-tnim porastom potpore hrvatskih građana ulasku naše države u EU.

Odluka o otvaranju pregovora između Republike Hrvatske i Europske unije najbolja je potvrda ispravnosti individualnog pristupa koji napredak svake zemlje kandidata ocjenjuje isključivo na temelju njenih vlastitih zasluga.

Vjerujem da će ulazak Hrvatske u završnicu eurointegracijskog procesa dati snažan poticaj ostalim zemljama u regiji da i one nastave hrvatskim putem te pokazati dobrobiti provedbe potrebnih reformi. Poručujem stoga i s ovog mjesta da Hrvatska snažno podržava reformske procese u svim zemljama regije, kako u nama susjednima BiH i SCG, tako i u Makedoniji s kojom je već od prije uspostavljena dobra suradnja u procesu priključenja EU.

Hrvatski je sabor spreman parlamentima država u regiji pomoći vlastitim savjetima te prijenosom svojih iskustava i spoznaja iz svih faza priprema za priključenje Europskoj uniji. U vitalnom je interesu Hrvatske da svojim angažmanom pridonese učvršćenju demokracije i pravne države te širenju zone mira, stabilnosti i sigurnosti u svim državama regije.

Poštovana gospodo predsjednici,
regionalna suradnja i dobrosusjedski odnosi, zasnovani na načelu ravnopravnosti, uz uzajamno poštivanje suvereniteta te svih međunarodnopravnih normi, temelj je na kojem počiva i Europska unija, čijem se punopravnom članstvu želimo pridružiti u najskorije vrijeme.
 
Hvala vam i želim vam puno uspjeha u radu!