Govor predsjednika Hrvatskog sabora Vladimira Šeksa povodom Dana antifašističke borbe - Šuma Brezovica kod Siska, 22. lipnja 2005.

Poštovani sudionici antifašističke borbe u Hrvatskoj,
Poštovani uzvanici

Čast mi je i osobito zadovoljstvo što vam se kao predsjednik Hrvatskog sabora i kao predsjednik Odbora za obilježavanje 60. obljetnice pobjede antifašističke koalicije mogu obratiti u svečanoj prigodi proslave 22. lipnja – Dana antifašističke borbe.

Danas na ovom mjestu, na kojem je 22. lipnja 1941. osnovan prvi partizanski odred narodnooslobodilačke vojske Hrvatske – Sisački partizanski odred, prisjećamo se  i odajemo počast svima onima koji su dali svoje živote u borbi protiv fašizma i nacizma  u II. Svjetskom ratu.
Posebno značenje ima i činjenica što je Sisački partizanski odred prva organizirana  protufašistička oružana formacija,  ne samo na ovim prostorima nego i u tadašnjoj, od fašizma, porobljenoj Europi. Odred je pri osnivanju  brojao 39 članova, da bi nakon par dana broj narastao na 79 boraca, od kojih su sedamdesetak, dakle velika većina,  bili Hrvati. Unatoč činjenici što su bili pripadnici različitih političkih uvjerenja i stranaka, borci su bili jedinstveni u otporu i borbi protiv okupatora.

U tom smislu, na temelju povijesnih činjenica, s punim pravom se Hrvatska može smatrati kolijevkom organizirane antifašističke borbe,  kako na ovim tako i na prostorima tada okupirane Europe. U tragičnim krvavim godinama što su uslijedile, s golemim žrtvama, antifašistički pokret u Hrvatskoj je jačao iz dana u dan.Kolika je uloga i značaj, a time i doprinos hrvatskih antifašista u ukupnoj pobjedi antifašističke koalicije, govori i činjenica da je Hrvatska, u odnosu na broj stanovnika, imala najveći broj poginulih, od svih 60 država saveznica. Do kraja rata na hrvatskom tlu stvoren je jedan od najsnažnijih, ako ne i najsnažniji antifašistički pokret u okupiranoj Europi.

Vrijednosti i visoki doprinos hrvatskog naroda u borbi protiv fašizma u II. Svjetskom ratu, ugrađeni su u temelje samostalne Republike Hrvatske, u izvorišnim osnovama hrvatskog Ustava. Njima su afirmirane i Odluke ZAVNOH-a, kojima su uspostavljeni temelji državne suverenosti, nasuprot proglašenju NDH. Odluke ZAVNOH-a bile su i ostale stvarni i pravni temelj konačnog i neopozivog sjedinjenja do tada odijeljenih ili otrgnutih hrvatskih etničkih područja s maticom zemljom hrvatskom.

Događaji što su se zbili prije  više od 60 godina ocrtavaju se na obzorje hrvatske opstojnosti kao povijesne stečevine od neprocjenjive važnosti, kao veliko postignuće hrvatskog antifašizma, u nacionalnom i demokratskom smislu, na koji s pravom možemo biti čak i više ponosni nego mnogi drugi narodi.

Današnja samostalna i neovisna Hrvatska, koja je nastala u Domovinskom ratu, okrenuta je prema budućnosti i u potpunosti dijeli ideale, težnje i vrijednosti suvremene europske demokracije, čiji je sastavni i neizostavni element antifašizam. Današnja Hrvatska ima svoja ishodišta u državotvornim tradicijama razvijenog demokratskog svijeta, tradicijama  demokratskog antifašizma.

Još jedna potvrda da su temeljne vrijednosti antifašizma jednoznačno prihvaćene u Republici Hrvatskoj, je nedavno donesena u Hrvatskom saboru Deklaracija o antifašizmu. Deklaracijom Hrvatski sabor poziva na trajnu afirmaciju i njegovanje antifašističkih vrijednosti te zaštitu i očuvanje stečevina antifašizma. Deklaracijom se izričito pozivaju državna tijela da zakonskim sredstvima i djelatnošću čuvaju i unapređuju antifašističke stečevine, vrijednosti i opredjeljenja hrvatskog društva i Republike Hrvatske, te rade na očuvanju dostojanstva i skrbi nad sudionicima antifašističke borbe, spomeničke baštine kao opće kulturnog dobra, i na ukupnoj afirmaciji temeljnih vrijednosti antifašizma, kao zalog civilizacijske budućnosti i demokratskog europskog opredjeljenja.

Danas Hrvatska svoju budućnost vidi na ravnopravnoj i partnerskoj osnovi, u zajednici razvijenih zemalja ujedinjene Europe, čiji  su temelji povezani s pobjedom nad fašizmom. Na taj način, Hrvatska ističe duboku i trajnu povezanost hrvatskog antifašizma s općim demokratskim stečevinama i izgradnjom suvremene demokratske Europe.

Poštovani pripadnici Sisačkog partizanskog odreda,

poštovani pripadnici hrvatskog antifašističkog pokreta,

budite ponosni na vašu borbu i na vaš doprinos u konačnom slomu fašizma i nacizma, a što će, uvjeravam vas, trajno ostat ugrađeno u temelje moderne demokratske hrvatske države.