9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Damir Felak (HDZ)

Felak, Damir

Rođen je 8. travnja 1965. u Zagrebu. Završio Šumarski fakultet u Zagrebu (VSS - diplomirani inženjer šumarstva).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započeo mandat dana 14. listopada 2016. kao zamjeniku zastupnice Ivane Maletić

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske socijalno-liberalne stranke

Izborna jedinica: