Najave

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Gari Cappelli i član Odbora Stephen Nikola Bartulica sudjeluju na međuparlamentarnoj konferenciji za Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (ZVSP) i Zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku (ZSOP)

Prag, Češka Republika

Član izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Davor Ivo Stier nazoči sastanku Odbora za pravna pitanja i ljudska prava PSVE-a

Bern, Švicarska

Konferencija za medije Kluba zastupnika Socijaldemokrati

dvorana Ivana Kukuljevića Više