Najave

Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković te članovi Odbora Marko Pavić i Davor Ivo Stier sudjeluju na LXVI. sastanku Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC)

videokonferencija

Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Milorad Pupovac prima posebnog izvjestitelja UN-a za promicanje istine, pravde, naknade štete i jamstva neponavljanja Fabiana Salviolija

dvorana Janka Draškovića

Konferencija za medije zastupnice Dalije Orešković

dvorana Ivana Kukuljevića Više

Predsjednik Odbora za pravosuđe Mišel Jakšić prima posebnog izvjestitelja Ujedinjenih naroda za promicanje istine, pravde, naknade štete i jamstva neponavljanja Fabiana Salviolija

dvorana Janka Draškovića