6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Djelokrug rada

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa osnovao je Hrvatski sabor radi provedbe Zakona. Povjerenstvo djeluje na temelju Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN, br. 26/11), Pravilnika o unutarnjem ustroju i postupku (NN, br. 86/05), te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa o unutarnjem ustroju i postupku (NN, br. 123/09).Povjerenstvo čini jedanaest članova koji među sobom biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Članove Povjerenstva imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove. U prijedlogu za člana Povjerenstva vodi se računa o njegovom radu i ugledu. Šest članova Povjerenstva imenuju se iz redova zastupnika Hrvatskoga sabora, a ostali članovi su ugledni javni djelatnici. Ugledni javni djelatnici biraju se nakon provedenog javnog poziva koga upućuje Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od sedam godina, a članovi iz reda zastupnika Hrvatskoga sabora biraju se na vrijeme trajanja mandata u Hrvatskom saboru. Član Povjerenstva može biti ponovno imenovan najviše jednom.

Članstvo

Predsjednik

Mate Kačan, iz redova uglednih javnih djelatnika

Zamjenica predsjednika

Jadranka Kolarević, iz redova uglednih javnih djelatnika

Članovi

mr. sc. Vlaho Bogišić, iz redova uglednih javnih djelatnika
Zorislav Antun Petrović, iz redova uglednih javnih djelatnika
prof. dr. sc. Ivan Tanta, iz redova uglednih javnih djelatnika