Etički kodeks državnih službenika (Narodne novine broj 40/2011, 13/2012)

Kontakti povjerenice za etiku

Telefon: 01/4569-512
e-mail: vjera.jukica@sabor.hr

Odlukom tajnika Hrvatskoga sabora o imenovanju povjerenika za etiku u Hrvatskome saboru od 9. siječnja 2017., povjernicom za etiku imenovana je Vjera Jukica, tajnica Odbora za pravosuđe.

Zadaće povjerenika za etiku, među ostalima, su: praćenje primjene Etičkog kodeksa državnih službenika u državnom tijelu, promicanje etičkog ponašanja u međusobnim odnosima državnih službenika te odnosima službenika prema građanima, zaprimanje pritužbi službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika, provođenje postupka ispitivanja osnovanosti pritužbi te vođenje evidencija o zaprimljenim pritužbama.

Prava i obveze povjerenika za etiku propisana su Etičkim kodeksom državnih službenika, Zakonom o državnim službenicima i drugim propisima koji uređuju pravila ponašanja državnih službenika i etička načela prema kojima postupaju državni službenici.