Pristigle kandidature u Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove sukladno Javnom pozivu Odbora za podnošenje prijedloga za izbor predsjednika i članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

- Kandidati koji udovoljavaju uvjetima za predsjednika (i člana) Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa: 
1. HOLJEVAC, TATJANA
2. IVANJEK, DAVORIN
3. JOZIĆ-ILEKOVIĆ, ALEKSANDRA
4. KLAPŠIĆ, IVAN
5. NOVAKOVIĆ, NATAŠA
6. OREŠKOVIĆ, DALIJA
7. ORLOVIĆ, MARINO
8. RADIĆ, DARKO
9. VRVILO, NIVES
10. VUČETIĆ, TATIJANA.

- Kandidati koji udovoljavaju uvjetima za člana Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa: 
1. BAKOVIĆ, MARIJANA
2. BANDIĆ, VERONIKA
3. BARUN, PAVITA
4. BOŽIĆ, TONČICA
5. BUDIMIR, DAVORKA
6. DIVKOVIĆ, IGOR
7. HARAMINA, OGNJEN
8. HEREK, DAVOR
9. HOLCER, DUNJA
10. JURETIĆ ROŽMAN, BERNARDICA
11. KARDUM, MILORAD
12. LEBEDA, ALEKSEJ
13. LUKAČEVIĆ–GREGIĆ, BRANKA
14. PANDUREVIĆ, JOSIP
15. PAPAC, DRAGAN 
16. PETRIČUŠIĆ, ANTONIJA
17. PIRNAT DRAGIČEVIĆ, HELENCA
18. PRKUT, DUJE
19. SILAJ ZEMAN, SANJA
20. SPUDIĆ, BORIS
21. VRLJIĆ, IVAN
22. VUČKOVIĆ–SPAJIĆ, ŽELJKA
23. ZELIĆ, DRAGAN
24. ZUBAK, ŽELJKO