8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 909/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 23. SRPNJA 2014. O POBOLJŠANJU NAMIRE VRIJEDNOSNIH PAPIRA U EUROPSKOJ UNIJI I O SREDIŠNJIM DEPOZITORIJIMA VRIJEDNOSNIH PAPIRA TE IZMJENI DIREKTIVA 98/26/EZ I 2014/65/EU TE UREDBE (EU) BR. 236/2012, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 13

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
29.04.2016.

Rasprava je zaključena 27. travnja 2016.
Zakon je donesen na 3. sjednici 29. travnja 2016. (104 glasa "za", 4 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije:

Amandmani

AMANDMANI_ODBOR_ZAKONODAVSTVO_PZE_13_1.pdf