8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 48

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
03.06.2016.

Dana 29. travnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (70 glasova "za", 28 "protiv", 2 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 1. lipnja 2016.
Zakon je donesen na 3. sjednici 3. lipnja 2016. (90 glasa "za", 43 "protiv", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije:

Amandmani

AMANDMANI-ODB-ZAKONODAVSTVO-PZ-48.pdf