7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 881

Datum ulaska u proceduru:
Datum povlačenja iz procedure:

Dana 17. rujna 2015. predlagatelj je povukao Prijedlog zakona iz procedure.

Vezane informacije: