10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DONOŠENJU NACIONALNOG PLANA ZA UNAPRJEĐENJE PRAVA LGBTIQ OSOBA TE PRIPADAJUĆEG AKCIJSKOG PLANA ZA UNAPREĐENJE PRAVA LGBTIQ OSOBA, ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2027. - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!

Datum ulaska u proceduru: